ГЕРБ внесе 6 предложения по Плана за интегрирано развитие на община Кърджали

Водещи, Политика

Шест предложения, които да бъдат включени в Плана за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021 – 2027 г, внесоха съветниците от ГЕРБ в ОбС, съобщиха от партийната централа. Част от тях са формулирани на базата на искания, постъпили от граждани и касаят пътната инфраструктура, административното обслужване и социалните дейности,  обясни председателят на групата Гроздан Колев.  Целта е обновяване на средата и качеството на живот. Повече електронни услуги са необходими на потребителите в общината, както и пътни карти с указания, които да улесняват и насочват  хората при ползване на бюрократични процедури като издаване и заверка на документи, скици, разрешителни и др.  Да се повиши контролът върху изпълнението на социалните проекти с европейски средства, в частност предоставянето на топла храна. Да се изработи интегрирана система от велоалеи и стоянки  за велосипеди, които са все по-належащи след въвеждането на синята зона, да се подобри пътната инфраструктура, обслужваща туристическите обекти, да се изработи адекватен механизъм за поддържане на парковете и зелените площи и да се разшири обхвата на дейност на читалищата с дейности в подкрепа на местната общност, предлагат още от ГЕРБ.