Климентови дни в ОУ „Св. Кл.Охридски“

Общество

25 ноември е патронен празник за ОУ „Свети Климент Охридски“ в град Кърджали. И тази година охридци се включиха в редица инициативи, посветени на седмицата на патрона. Съпричастна към радостните събития беше цялата училищна общност- учители, ученици, родители и обществен съвет. За отбелязването на големия празник охридци организираха конкурс за рисунки на тема „Моето любимо училище“, изложба за краснопис, и постери. Надпреварите  за презентации, стихотворения и есета на тема „Климент Охридски- живот и дело“ пък провокираха размисли и различни изяви на творчество в учениците от прогимназиален етап. Класните ръководители изготвиха тематичните часове на класа, посветени на патрона и училището. Членовете на ученическия съвет към ОУ “ Свети Климент Охридски“ заснеха видеоклип, с който поздравиха всички ученици, учители, родители и съмишленици. При строго спазване на противоепидемичните мерки, родителите също подкрепиха инициативите и се включиха като участници в щафетните игри на спортния празник на училището, в кулинарното състезание “ Готвя с мама“ и в благотворителната работилница. Не беше подминато и доброто в световния ден на толерантността. Клубовете по интереси изработиха кутии, с които популяризираха доброто и излъчиха победител – Добротворец. Ръководството на школото  благодари на всички ученици и родители за  активното  им участие в училищния живот.

Арда нюз