Награди за отличили се пожарникари по повод професионалния им празник

Криминале

За съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи и по повод професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР – 14 септември, със заповед на директора на ГДПБЗН, гл.комисар Николай Николов с „Писмена похвала“ са наградени 5 служителя на РДПБЗН Кърджали.

За съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи и по повод професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР – 14 септември, със заповед на главния секретар на МВР, гл.комисар Петър Тодоров, с „Писмена похвала“ са наградени 9 служителя на РДПБЗН Кърджали.

За съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи и по повод професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР – 14 септември, със заповед на директора на РДПБЗН, комисар Сергей Заимов, с „Писмена похвала“ са наградени 8 служителя на РДПБЗН Кърджали.

За образцово изпълнение на служебни задължения и по повод професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР – 14 септември, със заповед на административния секретар на МВР е награден с „Грамота“ служител от отдел „Административен“ при РДПБЗН Кърджали.

Вашият коментар