Червенокръстци от Кърджали участваха в обучение за реакция при наводнения и последващи кризи

Общество

Тази седмица в центъра на ГДПБЗН в с. Бошуля, област Пазарджик, в тридневно обучение за реакция при наводнения и последващи кризи, взеха участие 18 доброволци и служители на Областен съвет на БЧК – Кърджали.

Теоретичните и практически занимания са организирани от Консорциум „Дикон – БЧК“ и се осъществяват по проект на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН-МВР), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”

По достъпен начин доброволците се запознаваха с причините за бедствията и как да реагират в случай на наводнение и при спешни ситуации. Организаторите бяха предвидили интересни упражнения и игри, състезания, упражнения на полигона с демонстрации и симулации на наводнение.

При провеждане на обученията в учебния център строго се спазваха въведените противоепидемични ограничителни мерки и инструкции за безопасност на участниците.

Областен съвет на БЧК – Кърджали благодари на обучителите – главен инспектор Димитър Миразчиев от РСПБЗН Пещера и Петър Тодоров- инспектор към РСПБЗН Пазарджик, както и на отличните ни екипи ДЕРБАК и 254.