Пъстри детски рисунки украсиха ОДК в памет на Джемал Емурлов – Джими

Общество

На 18 юни в галерията на Общински детски комплекс се състоя официалната церемония за откриване на изложбата и награждаване на отличените ученици в Седмия областен конкурс за детска рисунка „Родопски багри” в памет на големия български художник и почетен гражданин на Кърджали Джемал Емурлов – Джими. Организатори на проявата са Община Кърджали, РУО, Общинският детски комплекс и СУ „Владимир Димитров – Майстора”. Гости на откриването бяха Ширин Сюлейман – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ към община Кърджали, Ангелина Костова – началник отдел към Регионалното управление на образованието, много ученици, родители и учители.
В седмото издание на конкурса участваха 162 детски рисунки от 18 училища и школи от цялата област. Известните кърджалийски художници Хари Атанасов, Пенка Атанасова и дъщерята на Джемал Емурлов – Десислава Емилиянова журираха детските творби и определиха победителите. Връчиха се 18 награди за І, ІІ, ІІІ място за всяка възрастова група в категории „Училища“ и „Школи“ и 8 специални награди: на кмета на община Кърджали, на РУО, две награди на семейството на Джемал Емурлов, на Арт галерия „Дар”, на Инициативната група за изграждане барелефа на Джемал Емурлов, на ОДК и на СУ „Вл.Димитров – Майстора”. Наградите са осигурени от Община Кърджали и връчващите специалните награди.
Г-н Узунбохосян – представител на Инициативната група за изграждане барелефа на Джемал Емурлов, след като връчи специалната награда, обяви стипендия от 1500 лв. за ученик от Кърджали, приет тази година в специалност свързана с изобразителното изкуство. Името на този стипендиант ще бъде съобщено след приемните изпити във ВУЗ. Той връчи и сумата от 300 лв. на Школата по изобразително изкуство към ОДК с преподавател Севинч Еминова за закупуване на материали за работа на малките художници.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ
Специална награда на Кмета на Община Кърджали
Максим Иванов, 9 г. от ЦПЛР-ОДК гр.Кърджали
Преподавател: Севинч Еминова
Специална награда на семейството на Джемал Емурлов
Каролина Асенова, 13 г. от СУ „ Вл.Димитров – Майстора“ гр.Кърджали
Преподавател: Ивета Стоянова
Специална награда на семейството на Джемал Емурлов
Емине Мехмед,14 г. от СУ „ Вл.Димитров – Майстора“ гр.Кърджали
Преподавател: Иван Стоянов
Специалната награда на РУО – Кърджали
Ванеса Митрева, 10 г. СУ„ Й.Йовков“ гр.Кърджали
Преподавател: М.Болярска
Специалната награда на Арт галерия „Дар”
Туана Камбер, 7 г., ЦПЛР-ОДК гр. Кърджали
Преподавател: Севинч Еминова
Специалната награда на Инициативна група за изграждане на барелефа на Джемал Емурлов
Ямур Мустафа, 8 г., ЦПЛР-ОДК гр. Ардино
Преподавател: Мюзейен Делиюсеин
Специалната награда на ЦПЛР-ОДК гр.Кърджали
Ирем Джелил, 9 г. от ЦПЛР-ОДК гр.Момчилград
Преподовотел: Севинч Еминова
Специална награда на СУ „Вл.Димитров – Майстора”
София Вълчева, 13 г. от СУ „Вл.Димитров – Майстора“ гр.Кърджали
Преподавател: Иван Стоянов

КАТЕГОРИЯ УЧИЛИЩА
І възрастова група – 6 – 10 г.

І място – Берк Джелил, 8 г. от СУ „Й.Йовков“ гр.Кърджали
Преподавател: Иванка Славкова

ІІ място – Никол Узунова, 8 г. от СУ „Й.Йовков“ гр.Кърджали
Преподавател: Семра Енверова

ІІ място – Аляра Фикрет, 10 г. от СУ „Отец Паисий“ гр.Кърджали
Преподавател: Анна Владимирова

ІІІ място – Симай Сюлейман, 7 г. от ДГ „Щастливо детство“ гр.Джебел
Преподаватели: Нуртен Юсуф и Нефиде Али

ІІІ място – Илкер Исмаил, 7 г. от СУ „Хр.Смилненски“ с.Черноочене
Преподавател: Найме Сали

ІІ възрастова група – 11 – 14 г.

І място – Ъшъл Феим, 12 г. от ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Кърджали
Преподавател: Веска Митева

ІІ място – Мейра Тахир, 11 г. от СУ„ П.Р.Славейков“ гр.Кърджали
Преподовотел: Недим Мустафа

ІІІ място – Есра Халил, 14 г. от СУ „Отец Паисий” гр.Кърджали
Преподавател: Лиляна Петрова

ІІІ възрастова група – 15 – 18 г.
І място – Харика Ибрямова, 15 г. от СУ„Й.Йовков“ гр.Кърджали
Преподавател: Стойчо Семерджиев

КАТЕГОРИЯ ШКОЛИ
І възрастова група – 6 – 10 г.

І място – Рая Делчева, 9 г. от ЦПЛР-ОДК гр.Момчилград
Преподавател: Севинч Еминова

ІІ място – Мирай Халил, 9 г. от ЦПЛР-ОДК гр. Кърджали
Преподавател:Севинч Еминова

ІІ място – Йоана Гюлемерян, 6 г. от ЦПЛР-ОДК гр. Кърджали
Преподавател:Севинч Еминова

ІІІ място – Нелина Бойчева, 10 г. от ЦПЛР с.Кирково
Преподавател: Христина Далова

ІІІ място – Ширин Ахмет, 7 г. от ЦПЛР-ОДК гр. Кърджали
Преподавател:Севинч Еминова

ІІ възрастова група – 11 – 14 г.

І място – Айлин Осман, 13 г. от ЦПЛР-ОДК гр.Ардино
Преподавател: Мюзейен Делиюсеин

І място – Надежда Димитрова, 12 г. от ЦПЛР-ОДК гр. Кърджали
Преподавател:Севинч Еминова

ІІ място – Еля Мехмед, 12 г. от ЦПЛР-ОДК гр. Кърджали
Преподавател: Севинч Еминова

ІІІ място – Динара Алиева, 11 г. от ЦПЛР-ОДК гр. Кърджали
Преподавател: Севинч Еминова