От РЗИ са готови да осигурят мобилни  екипи за  ваксинация

Водещи, Общество

Регионалната здравна инспекция има готовност да осигури мобилни екипи, които да ваксинират желаещите от отдалечените населени места на региона, както и да обслужват на място възрастни и трудно подвижни хора. Подобна акция вече е проведена на територията на община Ардино, където само за два дни са имунизирани 182 души, заяви директорът на РЗИ д-р Виктор Кирчев на работна среща с членове на Областния кризисен щаб. Срещата бе свикана във връзка с писмо на здравното министерство за разширяване обхвата на ваксинациите в страната и бе ръководена от заместник областния управител Павел Гатев в качеството му на заместник-председател на Щаба. До кметовете на общини и териториалните звена са изпратени писма за съдействие и изготвяне на списъци с желаещи да бъдат ваксинирани. Със заместник-кметовете с ресор здравеопазване и социални дейности предстои да бъдат проведени разговори за привличане на кметовете на населени места, кметските наместници и медиаторите в ромските общности в разяснителната кампания за ползите от ваксинирането. На този етап интересът на малцинствените групи е слаб, а процентът на ваксинирените сред тях – почти нулев, твърдят здравните власти. Ваксинират се само пътуващите в чужбина. Според директора на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД Кърджали – проф. д-р Тодор Черкезов, негативните нагласи сред ромското население са трудно преодолими по административен път, необходими са позитивни послания и работа с хората на терен с участието на местните лидери. Според него, следва да се засили медийната кампания по темата в национален план и да се активизират общопрактикуващите лекари, особено в общини, в които няма лечебни заведения и имунизационни центрове.

27 000 ваксинации са направени в региона. Само една-трета от тях обаче са изпълнени от т.нар. джипита. Има необходимите количества от всички видове ваксини, но интересът на хората намалява. От 500 души средно на ден желаещите да се ваксинират са паднали до около 300.