СИК не позволят на лица, имащи право на вот, да гласуват

Политика

Председателят  на Общински съвет на ДПС- Кърджали  Лятиф Расим внесе сигнал в РИК-Кърджали, касаещ  дейността на СИК, които  в нарушение на закона не позволяват гласуване на лица, имащи право да гласуват, но не фигурират в избирателните списъци.

„В  Общински съвет на ДПС- Кърджали постъпват сигнали от български граждани, които са подали заявление да упражнят правото си на глас в чужбина, но в изборния ден се намират на територията на страната и искат да упражнят правото си на глас.  Според наша информация, някои СИК не допускат до гласуване избиратели, които не фигурират в избирателните списъци но имат право да гласуват.  Според ИК и Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии , лицата, които са се явили в секцията по постоянния си адрес, срещу името на които в Списъка на заличените лица е отбелязано „МВнР“ гласуват, след представяне на декларация по образец – Приложение № 17-НС, че не са гласували и няма да гласуват на друго място и за тези лица не се изисква да представят удостоверение от общината или кметството по чл. 40  ИК – Приложение № 15-НС.“, се посочва в сигнала.

ДПС -Кърджали настоява  РИК да предприеме необходимите действия  по уведомяване на СИК на територията на община Кърджали за законосъобразния начин на провеждане на изборния процес.