Ентероколит тръшнал учениците в Чорбаджийско

Ентероколитен синдром, причинен от вирусен агент, е в основата на заболяването на 24 ученици от СОУ ”Хр. Ботев” в с. Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали. Епидемиолозите стигнаха до този извод след проведеното епидемиологично проучване на основание данните от снетата анамнеза на болните, клиничната картина на заболяването и отрицателните резултати от лабораторните изследвания.

От микробиологичия анализ на всички взети проби (15 анални, 8 носни и гърлени секрети; 4 проби води; 15 утривки; 3 проби готови ястия) не бяха изолирани патогенни микроорганизми. От химичния анализ на взетите дезинфекционни разтвори, не се установи отклонение от нормите, съобщават от РИОКОЗ Кърджали. От днес учениците провеждат редовни учебни занятия.