Избираме „Спортист на годината 2019” на община Кърджали

Спорт

За поредна година община Кърджали ще избира Спортист на годината 2019. Церемонията по награждаването ще се състои в навечерието на новогодишните празници. В момента тече трескава подготовка по номинациите. В тази връзка от общинската администрация напомнят, че до 1 ноември на съответната година председателите на спортни клубове внасят в общинска администрация своите предложения, с копие от протоколи от постигнатите резултати. Те  имат право само на две предложения, а от общинска администрация се обръщат с молба по възможност те да бъдат придружени със снимков или видео материал.

В срок до десети ноември подадените предложения се обобщават в анкета, която се предоставя за гласуване както на председателите на спортните клубове, така и на  журналисти от регионалните медии. За граждани, гласуването става чрез електронната страница на Община Кърджали.

В срок до десети декември анкетите се предават в общинската администрация. Процентно съотношение на вота е: 40% – реално гласуване на председатели на спортните клубове, без право на глас за собствения спорт; 20 % – от гласуване на Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет – Кърджали; 20 % – от гласуване на журналисти от регионалните медии и 20% от онлайн гласуването на електронната страница на Община Кърджали. Класирането се извършва в две възрастови групи: младежи и девойки, мъже и жени.