1010 души ще преброяват населението в област Кърджали

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд. Набирането на преброители продължава до 10 декември 2010 г. Те предвиждат преброяването на населението да се проведе в периода 1 – 28 февруари 2011 година. Изрично е регламентирано преброяването по Интернет – от 1 до 9 февруари. След този период, до края на февруари, то ще се извършва с посещение на домакинствата, сградите и жилищата.

За преброяването в област Кърджали ще са необходими общо около 1010 души, които ще сключат договори с Териториално статистическо бюро Кърджали за приброители, контрольори, резервни преброители и придружители. Приблизителният необходим брой изпълнители, които следва да подадат пълен набор от документи в общинските преброителни комисии, по общини е:

Ардино – 95

Джебел – 72

Кирково – 185

Крумовград- 180

Кърджали- 485

Момчилград -97

Черноочене- 76

Основно изискване към кандидатите е да имат минимум средно образование. Документите са: заявление по образец, автобиография в европейски формат- задължително със снимка и копие от диплома за завършена най-висока степен на образование. Всички документи следва да са попълнени четливо и акуратно. Образци на документите могат да се изтеглят от интернет страницата на НСИ www.nsi.bg/census2011 , от сайта на община Кърджали или да се попълнят на място в съответната община. Подаването на заявления продължава до 10 декември 2010 г. в общинските преброителни комисии.

Ставките за заплащане по съответните дейности са определени със заповед № РД-07-777/25.10.2010 г. на Председателя на НСИ, която също е публикувана на интернет страницата на НСИ www.nsi.bg/census2011. Там са публикувани и заповедите, с които са назначени съответните общински и областни преброителни комисии.

Моля гражданите, ако имат проблеми с подаването на документите си, да сигнализират в Областната преброителна комисия Кърджали или в ТСБ Кърджали на телефон 6-70-33.