Асфалтират улици в село Патица

Общество

Кметът на община Черноочене Айдън Осман инспектира днес започналото асфалтиране в махала „Ериклер янъ“ в село Патица. Обновяването в село Патица се извършва със собствени общински средства и се изпълнява приетият капиталов списък за 2019 г. Кметът на село Патица Саид Ахмед благодари на ръководството на община Черноочене от свое име и от името на жителите на населеното място за реализирането на проекта.

„На територията на община Черноочене усилено продължава плановото извършване на цялостно благоустрояване и частични ремонтни дейности по уличната мрежа на населените места“, заяви Айдън Осман. През летния сезон дейностите ще продължат с полагане на асфалт, където е необходимо, по засегнатите места на общинската мрежа и улиците на селата. След обхождане от специалисти, срещи с кметовете на населените места и заявени нужди от местното население са набелязани приоритетните обекти и поразените транспортни артерии след есенно-зимния сезон.

Прави се подсилване или ремонтиране на трошено-каменна пътна основа; изкърпване или цялостно преасфалтиране на отделни участъци, почистване на водостоци и отводнителни канавки, изсичане на храсти, възстановяване на съществуващи дъждоприемни шахти, изграждане на дренажи за отвеждане на подпочвени води и др.

Исмет ИСМАИЛ