В Кърджалийско все още има фирми без компютри

Икономика

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Методиката за оценка на проектните предложения, които ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост на област Кърджали за 2019 г. Програмата е на стойност 318 686 лева и ще стартира официално от 1 юни с продължителност 6 месеца.  Предложенията се разработват от областната администрация и общините и осигуряват работа на трайно безработни лица до 29 г и в предпенсионна възраст. Броят и разпределението на работните места ще бъдат приети на следващото заседание на Комисията на 24 април.  Председател на ПК по заетост е заместник областният управител Леман Али.

Днес бяха представени и съгласувани резултатите от първото за годината проучване на потребностите от работна сила, проведено сред работодателите от област Кърджали в периода февруари-март.  Изводите от него са, че в региона все още има фирми без компютри, интернет и електронна поща. Над 60 на сто срещат трудности при наемането на кадри. Пред следващото полугодие само една-трета възнамеряват да търсят нов персонал. Най-дефицитни на пазара са шивачите, строителите и машинните оператори. Развиващите семеен бизнес не възнамеряват да назначават нови хора или да обучават наличните. Най-активно в проучването са участвали заетите в сектор Търговия, транспорт,  хотелиерство и ресторантьорство, следвани от Индустрия и Държавно управление.