БДЗП обучава как да опазим царския орел и ловния сокол

Над 200 учители от 148 учебни заведения взеха участие в пет областни семинара, посветени на опазването на биоразнообразието и два от най-застрашените видове хищни птици в света – царския орел и ловния сокол. Събитията бяха организирани от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол, финансиран от ЕС. Обученията се проведоха в Кърджали, Хасково, Сливен, Пазарджик и Ямбол, като причината да бъдат избрани тези градове е, че те се намират в близост до ключови защитени зони от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000 и са изключително важни за опазването на българското и световното природно наследство. Лектори от БДЗП и от Кралското дружество за защита на птиците – Великобритания, запознаха участниците с природните богатствата на нашата страна, както наблегнаха на ролята на младите хора и тяхното екологично самосъзнание при формирането на гражданското общество, семейните ценност и регионалната и национална политика за опазването на природата. В много приятелска атмосфера се проведоха и образователни игри, които помагат на учителите да запознаят по забавен и атрактивен начин своите ученици с учебния материал и природозащитните послания в него. Всички участници получиха комплект помагало с разнообразна информация (игри, презентации и задачи), в помощ на класните и извънкласните занимания по природни науки. Обученията са част от образователната стратегия на проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол. Екипът на проекта изказва благодарност към Министерството на образованието и Регионалните инспекторати, които подпомагат организирането на образователните дейности по проекта.

Арда нюз