ДПС-Кърджали обсъжда политическата ситуация

Политика

Разширено заседание на Общински съвет на ДПС-Кърджали се проведе на на 14 ноември. Присъстваха членовете на Общинския съвет на ДПС, женското дружество, МДПС, общински съветници. Темите, включени в дневния ред бяха – запознаване с решенията на ЦС на ДПС от 26.10.2018г. и решенията на Областния съвет на ДПС, приемане на график за провеждане на отчетни събрания и др. Обсъдена беше готовността за евентуални предсрочни парламентарни  избори предвид нестабилната политическа ситуация в страната.
В заседанието участваха зам. председателя на ДПС и кмет на община Кърджали инж. Хасан Азис, председателят на ОблС на ДПС Иззет Шабан, председателят на ОбС на ДПС и зам.-кмет Мюмюн Али, председателят на Общински съвет на Младежко ДПС Ахмед Моллахасан, председателката на женското дружество Сабиха Местан, председателят на ОбС-Кърджали Раиф Мустафа.