Съветниците от ГЕРБ настояват общината да осигури пари за ремонт на „СОУ Владимир Димитров-Майстора“

Кметът Хасан Азис да поеме отговорност и да осигури средства за неотложен ремонт на СОУ „Владимир Димиторов – Майстора”, на чийто сграден фонд стопанин е общината, а не държавата, настояват съветниците от ПП ГЕРБ. Недостигът на средства в бюджета не е оправдание за немърливото отношение на местната власт към едно градско училище с 35-годишна история и над 300 деца, след като в продължение на девет години /от 2008-а насам/, директорът Ангел Спасов е внесъл 10 докладни за аварийното състояние на материалната база и необходимостта от спешни ремонтни работи – като се започне от партерния етаж и се стигне до покрива. Някои от тях са подадени заради предписания на контролните органи – РЗИ, Пожарна и др. Въпреки подаваната нееднократно информация за лошото състояние на сградата, кметът е неглижирал проблема и не е включил училището в списъка за капиталови ремонти, въпреки, че разполага с инструментариум за извършване на належащ ремонт, категоричен е общинският съветник Гроздан Колев, зам.-председател на постоянната комисия по образование. Сега най-лесно е да прехвърлим топката в полето на държавата, но това няма да реши проблема на учениците, които наесен отново ще трябва да влязат в класни стаи, в които покривът тече, по стените пълзи влага, а от износената дограма помещенията се наводняват при всеки дъжд, твърдят от ГЕРБ. От 2008 г досега са похарчени стотици хиляди левове за капиталови ремонти на общински обекти. Пари за СОУ „Владимир Димитров – Майстора” обаче съзнателно не са заделяни. Пренебрегната е и възможността чрез формулата за разпределение на средствата за делегираните бюджети, /в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити/, кметът за предвиди средства, които да се ползват за неотложни ремонти. /Според ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА чл. 41а, ал.7 (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)
първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища, детски градини и
обслужващи звена, като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност, могат да предвидят резерв за нерегулярни разходи в размер до 3 на сто от средствата, като неразпределените към 15 ноември на текущата година
пари от резерва се предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена, по съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на децата и учениците/. Несериозна е препоръката на г-н Азис, кмет, съветници, експерти и сие да се хванат под ръка и да тръгнат по министерствата, за да просят пари за хидроизолация на училищен покрив. За съжаление, правилата на демокрацията не са предвидили подобни решения, освен с мнозинство, да се вземат и с морал. Вместо да се прави на репресиран от държавата и да обвинява опозицията в политическо говорене, кметът да си преразгледа приоритетите и да проумее, че грижата за децата е първостепенна и тяхното здраве и сигурност не бива да бъдат подлагани на риск, за сметка на инвестиции в пазари, паркове и фестивали, настояват от ГЕРБ.
Арда нюз