Над 5200 земеделски стопани са били консултирани от НССЗ

Водещи, Икономика

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) за първото шестмесечие на годината консултирала и обучила над 5200 земеделски стопани в рамките на изнесени приемни и обучителни инициативи извън териториалните центрове във всяка една от 28-те области на страната.
Близо 3000 земеделски стопани са били консултирани от НССЗ на проведените 608 изнесени приемни на службата. По време на тях всеки фермер е получил на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и селските райони, включително и за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Най-много приемни са били организирани в областите: Добрич, Бургас, Кърджали и Силистра. Най-голям интерес от страна на земеделските стопани е имало в областите: Бургас, Монтана, Разград и Сливен, където са консултирани над 700 фермери.
На територията на цялата страна били проведени и общо 77 информационни дейности. Събитията биват организирани съвместно с научни институти и организации под формата на обучителни срещи и семинари, на които над 2250 земеделски производители получават информация по специализирани теми и възможностите за подпомагане по ПРСР.
Предстоящи съвместни информационни мероприятия и други събития на НССЗ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Службата в раздел „Обучения, информационни дейности и изнесени приемни“.