О Б Я В А

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие […]

О Б Я В А

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54,  подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за […]

Мухаррем Али: Честит празник строители!

Днес на Димитровден строителите в България отбелязват своя професионален празник.Той е изключително важен за нашия край,защото Кърджали дава на страната много и восококвалифицирани майстори-дюлгери. Нашата област се нарежда на челните […]

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене”  обявява прием по процедура с № BG06RDNP001-19.636 мярка 4.1  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР с няколко крайни срока, ВТОРИ КРАЕН СРОК – 28.11.2022 г., 17:00 ч.

О Б Я В А   за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА “ , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №945 от 21.10.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; 08/04.03.2022 г.; №№26, 36/14.04.2022 г.; №67/18.07.2022 […]

Поздравление от областния управител Даниел Делчев за Деня на Кърджали – 21 октомври

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ГРАД КЪРДЖАЛИ, Приемете моите най-искрени поздравления по случай празника на град Кърджали – 21 октомври. Нека днес си спомним и почетем делата на […]

Поздравление от кмета на Кърджали д-р инж. Хасан Азис по случай празника на града

Д-р инж.Хасан Азис, кмет на община Кърджали: От свое име и от името на ръководството на община Кърджали поздравявам всички жители на общината по случай Деня на Кърджали  и 110-годишнината […]

Поздравление от областния председател на ДПС Ресми Мурад за Деня на Кърджали -21 октомври

Областният председател на ДПС Ресми Мурад поздравява всички кърджалийци  по случай празника на града – 21 октомври! Нека Кърджали празнува и сияе в зората на едно светло, градивно и  съзидателно  […]

Поздравление от Цвета Караянчева и ГЕРБ за Деня на Кърджали – 21 октомври

Областният лидер на ПП ГЕРБ Цвета Караянчева и ръководството на партията поздравяват всички кърджалийци по случай 110 г от Освобождението на града ни. Слава на ген. Васил Делов  – военачалникът, […]

Поздравления от фирми и организации за Деня на Кърджали – 21 октомври

Управителят на „Караман-ЕООД“ Мухаррем Али поздравява своите съграждани по случай  Празника на града. Свободата е право, но тя е и задължения, и отговорности – това трябва да осъзнае всеки от […]

Кметът на Ардино инж. Изет Шабан поздрави лекарите

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям изпратиха поздравителен адрес до Лекарския колектив в местната Многопрофилна болница за активно лечение. Поводът е празникът […]

ПОКАНА

Във връзка с публикувания за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, Община Кърджали отправя покана до […]

ОБЯВА

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 27.01.2022г.и №100 от  протокол №6 от 29.06.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-366  от 13.10.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание […]

ПОКАНА

П О К А Н А  за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз за 2021 г. на Община Кърджали  На основание чл. 140, […]

ПОКАНА

П О К А Н А № 9 На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  С В И К В А М  Тържествено […]

Съобщение от ВиК: Над 10 села утре ще са без вода заради авария на магистрален водопровод

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че от 9.00 до 17.00 часа на 13.10.2022 година /четвъртък/ поради отстраняване на авария на магистрален водопровод за град […]

ВиК предлага увеличение на водата в Кърджали за следващите три години

Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР На основание чл.18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, «В и К» ООД   Кърджали  уведомява всички свои потребители, […]

15-то издание – Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” 2022

15-то издание – Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” 2022 Проект на събитие: ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛ/ECO FESTIVAL 06-07/10/2022г. в ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ  ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДУЛ: Практически занятия за реагиране и обучение […]

ВиК: Водата в Кърджали, Момчилград и 46 села няма да бъде годна за пиене в четвъртък заради дезинфекция

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е “В и К” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от яз. “Боровица” – гр. Кърджали, гр. Момчилград […]

Поздравление от кмета на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис по случай 22 септември – Ден на Независимостта

Кметът на община Кърджали д-р  инж.Хасан Азис и Общинският съвет-Кърджали поздравяват всички жители на общината по случай 22 септември – Ден на Независимостта на България! Величието на днешния ден винаги […]