Регламент за Местни избори на 29 октомври 2023 г.

Регламент на в-к „ Арда нюз“ и информационния сайт:ardanews.info за отразяване на предизборната кампания в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври, 2023 година.

Цени за публикации във вестника /на кв.см/
– на цветна първа страница – 3.50 лв./кв.см;
– на черно-бяла вътрешна страница – 2 лв./кв.см;
– на цветна последна страница – 3.00 лв./кв.см;
Рекламни банери:
Рекламни банери в областта на хедъра:
– 338 х 165 пиксела – 700 лв. за времето на цялата кампания.
Рекламни банери в колоните:
– 300 х 150 пиксела – 500 лв. за времето на цялата кампания.
Рекламни банери в долна част на сайта:
– 300 х 124 пиксела – 300 лв. за времето на цялата кампания.
Рекламен банер в колоните на ден:
– 300 х 150 пиксела/: 30 лв.
Платени съобщения:
Единично съобщение – 40 лв./до 8000 знака/;
Изработка и публикуване на интервю – 200 лв.
Репортаж от събитие с богат снимков материал – 200 лв.
Цялостно пакетно отразяване на кампанията с нефиксиран брой прессъобщения, банер в областта на хедъра, два репортажа – 1700 лв., при над 20 съобщения за времето на кампанията – 20% отстъпка от общата цена
Заплащането на кампанията, съгласно закона, става предварително!
За контакти: гр. Кърджали п.к.6600, бул. България, №37, бл.51, офис на в-к „Арда нюз“, лице за контакти : Диана Йорданова, тел- 0889 42 26 62

РЕГЛАМЕНТ
за предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври, 2023 година  във вестник „Арда нюз“ и информационен сайт adanews.info
Начало на предизборната кампания: 29.09.2023  година.
Край на кампанията: 27.10.2023 година.
Агитационната кампания трябва да приключи до 24.00 часа на 27.10.2023 година – последен ден на публикуване.

Забранено е:

– Публикуване на анонимни материали;
– Публикуване на предизборни материали на чужди езици;
– Публикуване на критични материали срещу политически опонент;
– Публикуване на политическа агитация във всички форми на 28 и 29 октомври (събота и неделя), 2023 г.
– Публикуване на социологически проучвания (вкл. екзит полове) на 27, 28 и 29 октомври, 2023г. (петък, събота и неделя), 2023г. Забраната важи до края на изборния ден.

Задължителни придружаващи текстове:

Всеки агитационен материал трябва да съдържа текст: „Купуването и продаването на гласове е престъпление”.
Текстът трябва да заема 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположен в обособено поле.
На всеки агитационен материал трябва да е посочено лицето, което го издава (партия/коалиция от партии/инициативен комитет)
От деня на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително, всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.
Информацията трябва да заема 5% от площта на агитационния материал. Правилото важи и когато партия/коалиция/инициативен комитет се позовава на социологическо проучване.

Право на отговор:

Всеки кандидат за пост или на лице – представител на партия, който е нападнат лично в публикация, има право на отговор. Отговорът се публикува на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар. Публикуването на отговор е безплатно за отговарящия, но се заплаща от кандидата, заявил първия агитационен материал, съгласно подписаната от него декларация.

Заявки

Забранено е подаване/получаване на поръчки за публикуване на политическа реклама
– от ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (фирми и еднолични търговци);
– чужденци

 

Изискуеми документи

– Регистрация на съответната партия/коалиция/инициативен комитет от Централната избирателна комисия
Декларации /Приложена към настоящото е Декларация (образец). Тя се подписва за всички „платени съобщения”. Декларацията следва да се прилага (подписва), когато заявката се подава от партия/коалиция и инициативен комитет. Декларацията се подписва от лицето – представител на партията/коалицията/инициативния комитет, което е записано в регистрацията или от негов упълномощен представител (с нотариално заверено пълномощно).
Заявки/дарения от физически лица Физическо лице, подаващо заявка за публикуване на реклама над една минимална работна заплата (650 лева) трябва да подпише декларация за произход на парите (образец). Понеже е възможно физическо лице да подаде заявка и да поиска да публикува реклама в полза на партия/кандидат, която/който в никакъв случай не би искала да бъде подкрепяна от точно това физическо лице, ще трябва да изискваме от съответната партия потвърждение, че приема дарението. Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата. Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания, се извършва по банков път.

Диана  Йорданова Чавдарова , собственик на в-к „Арда нюз“ и сайта : ardanews.info

«ЮМЕРА 2020» ЕООД, издател на в-к «Арда нюз» и на сайта: ardanews.info