Златаровци стартираха нова кампания по проекта „Ученически практики”

Водещи, Общество

За втора поредна година 109 възпитаници на ПГ по туризъм „Проф.д-р Асен Златаров” ще се включат с ентусиазъм и огромно желание в следващата фаза на проект „Ученически практики”, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Проектът има за цел да подобри качеството на професионалното образование и обучение чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на професионалното образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Инж. Кръстина Чорбаджийска- директор на гимназията и ръководител на проекта, запозна бъдещите участници с целите и дейностите по проекта. Работата в реална среда е изключително полезна, защото помага на учениците да се научат да спазват трудовата дисциплина, да поддържат ред и чистота на работното място, да бъдат отговорни, да преодолеят бариерата между тях и работодателя партньор, да подобрят комуникацията с гостите на хотела, да бъдат усмихнати и внимателни.

Гимназията има сключени  договори с фирмите партньори  от бранша ЕТ ”Стела-М-Ивайло Маразов”, ”Бутер ЕООД”, ”Алкомерс” ЕООД, ”17Сиракови”ЕАД, ”Жени”ООД,”Слошенков”ООД и “Галенит”АД. Участието в проекта ще помогне на златаровци след завършване на образованието си бързо да се адаптират към производствената дейност.

Арда нюз