Първа опознавателна среща между Бисер Николов и Бахри Юмер

Община Джебел ще поръча сондажи, за да търси питейна вода в няколко района на територията на общината и ще поиска да продължи да работи по проекти за водоснабдяване, финансирани чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Това стана ясно на опознавателната среща между областния управител Бисер Николов и кмета на Джебел Бахри Юмер.

В общината има населени места, до които няма и черен път – като кметство Контил.

В Джебел се надяват да осигурят финансиране за ремонт на отсечки от пътя с дължина 2-3 километра и да изградят нови пътни участъци по направленията : с. Жълтика- с. Контил, с. Жълтика -с. Щерна, от с. Контил до махала Рожденско. Община Джебел се кани да кандидатства с проект за модернизация и реконструкция на ВиК мрежата при откриването на схема за проектни предложения, касаещи по-малките населени места. Бахри Юмер  коментира още теми, свързани с безработицата и демографската криза.

Арда нюз