Младежи от Електрониката обмениха опит със свои връстници в Турция

Трима възпитаници на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” и преподавателката им Юлия Ковачева участваха в последната среща по проекта „Wir lernen gesund zu leben!“ по програма „Коменски“, която се проведе в Турция от 17 до 22 май. В южната ни съседка кърджалийските ученици се срещнаха със свои връстници от партньорски училища, които също работят по проекта. Електрониката бе представена достойно от Зеки Билял от 9б клас, Денис Белев от 10 в клас и единадесетокласника Ивайло Христов. Кърджалийските младежи бяха настанени в семействата на техните приятели от училището домакин, където имаха възможност да се запознаят с бита и начина на живот в Турция.

Партньорите от Ескишехир бяха подготвили интересна програма за гостите. Тя включваше разнообразни дейности, които дадоха възможност на участниците от различните страни да се запознаят с културата и историята на турската държава.


След официалното посрещане всяко училище представи работата си по темата „Здравословни занимания в работата и свободното време“. Беше организиран workshop, в който участниците имаха възможност да се запознаят с процесите за изработване на стъклени фигури и сами да изработят такива.

Във форума се включиха и представители на местната власт. От кметството в Ескишехир организираха работна срещна с ръководителите на групите.

В графика бяха включени посещения на културни и исторически забележителности в Истанбул, Бурса и Ескишехир.

Семинарът приключи със заключителна дискусия, в която участваха учителите, учениците и приемните семейства. Бяха връчени сертификати на всички представители на партньорските организации. Обсъдени и оценени бяха резултатите от инициативата и беше направена цялостна оценка за дейностите по заданието.


Реализацията на проекта даде възможност на учениците от Електрониката да се запознаят със свои връстници от различни държави, да научат повече за техния начин на живот и навици. Полезни бяха създадените трайни контакти между младите хора от различни части на Европа. Учителите от партньорските училища имаха възможност да обменят професионален и личен опит относно работата им с подрастващите. Всички повишиха и езиковите си компетентности по немски и английски език, каквато е една от целите на програмата „Коменски”.

Арда нюз