Първите египетски лешояди се завърнаха в България

Първите египетски лешояди бяха забелязани през март в ловното стопанство „Студен кладенец” в едноименната защитена зона от мрежата Натура 2000. Египетските лешояди са прелетен вид: всяка година отлитат да зимуват в Африка и напролет се завръщат. 

През последните десетилетия числеността на египетските лешояди рязко спадна и днес видът е световно застрашен. Благодарение на организираното от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) подхранване и активно опазване на вида днес Източните Родопи са едно от малкото места в Европа, където има стабилна популация от около 30 гнездещи двойки.

През 2008 година Съюзът на ловците и риболовците в България, Българска фондация „Биоразнообразие“ и БДЗП предложиха обявяването на защитена местността „Бойник планина” , която се намира на южните брегове на яз. „Студен кладенец“. По предложението обаче няма развитие и екипът на „Новото тракийско злато” настоява за неговото реализиране, заяви за сайта на НТЗ експертът по биоразнообразие в проекта Стефан Аврамов.

Египетският лешояд е вид много интересен за фотографи и любители на птици. В края на май 2013 „Новото тракийско злато“ планира специален фотопленер в „Студен кладенец“ за снимане на тези птици.

Арда нюз