Община Кърджали стана гарант на Пазара на производителите

Местните парламентаристи гласуваха община Кърджали да стане гарант на Пазара на производителите. След като изслушаха предложението на градоначалника инж.Хасан Азис 26 съветника гласуваха „за”, четирима от опозицията бяха против и трима се въздържаха. И така с гласовете на мнозинството бе дадено и съгласие общината да гарантира заема за Пазара на производителите. С решение от 27 април 2010 г. Общинският съвет даде съгласие общината да издаде общинска гаранция за поетия от Пазара дълг. Издадена бе банкова гаранция в полза на „Алианц” в размер на 740 хил. лв., чийто срок изтече към края на м.декември 2010 година.