Омбудсманът на Кърджали отчете дейността си за 2010 година

През 2010 година в приемната на Обществения посредник Хакиф Емин са постъпили 297 устни и 106 писмени жалби. Запазва се постоянна тенденция в броя на писмените и устните жалби в сравнение с предходната 2009 г. Тогава са регистрирали 311 устни и 116 писмени прошения . Общо от началото на мандата на Обществения посредник до днес са приети 839 устни и писмени жалби. Писмените сигнали са 236. Всички те са получили консултация, отговор или решение от обществения посредник. Три пъти е нараснал броят на жалбите на граждани свързани с проблеми с държавни органи през втората година на мандата в сравнение с първата. За сметка на това, са намалели чувствително оплакванията от съдебните органи. Нарастват проблемите с мобилните оператори. Най-голям брой жалби се подават във връзка със собствеността на гражданите, социалните проблеми и възстановяване на земи на бивши собственици. След намесата на обществения посредник и изпратени писма до ПФ „Доверие” е решен проблемът с изплащането на допълнителните пенсии на четирима ранно пенсионирали се работници от ОЦК . С помощта на Полицията и Прокуратурата бе настанена жена от Кърджали в Държавната психиатрична болница за лечение и помощ . Осигурено е общинско жилище на бездомна жена. Десетки земеделски производители получиха субсидии, след намесата на институцията. По предложение на Хакиф Емин, обществените посредници от цялата страна изпратиха протестно писмо до Премиера Бойко Борисов, във връзка с обявеното намерение да се въвежда такса „Мощност” за абонатите на електроразпределителните дружества. През 2010 година на визита в Кърджали по покана на кмета Хасан Азис и обществения посредник пристигна новоизбраният омбудсман на Република България – Константин Пенчев. В първото си посещение на място, общественият застъпник проведе среща с Неправителствените организации, Детския и младежки парламент, общественици в голямата зала на Бизнескинкубатора.