Геноцид! ОЦК обгази Кърджали 5 пъти за последните 20 дена

От началото на 2011 г. Кърджали и околните села пет пъти са били обгазени със серен диоксид над нормата от Оловно-цинковия комбинат, сочи справка на Изпълнителната агенция по околната среда.
Първото обгазяване е регистрирано от автоматичната измервателна станция „Студен кладенец“ в Кърджали на 6 януари, концентрацията на серен диоксид е била 1,51 пъти над допустимите норми. Ден по-късно е било най-сериозното замърсяване – 2,67 пъти над пределните норми. Последното обгазяване е от 17 януари.
От около една година РИОСВ – Хасково, не подава информация за регистрирано обгазяване от ОЦК на Кърджали и околните населени места, тъй като нормативно това става само при трикратно превишаване на еконормите в рамките на едно денонощие, уточнява екоинспекцията.
През септември 2010 г. със специално писмо зам.-министърът на околната среда Евдокия Манева обяви, че при повече от 2 обгазявания в рамките на месец ОЦК – Кърджали, ще бъде затворен до изчистване на производството в съответствие с комплексното разрешително на комбината.

При допустими 24 превишения на нормите за серен диоксид за календарна година, само за първото полугодие на 2010 г. са регистрирани 22 замърсявания. Регламентът за лимита на годишните замърсявания е записан в европейската директива за големите горивни инсталации – електро- и топлоцентрали, и други големи производства. Нарушаването му може да доведе и до наказателна процедура срещу България.