Педагози, родители и ученици от Електрониката готвят акция по обновяване на школото

Водещи, Общество

В ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“ педагози, ученици и техните родители ще обновяват интериора на класните помещения – това беше фокусът на организираната Училищна конференция в края на януари.

След проведени родителски срещи и обсъждания, класните ръководители обобщиха около 40 конкретни дейности, свързани с промените в учебната среда. Готовността на всички – и родители, ученици, и учители да ремонтират, да боядисват и обновяват със собствени усилия кабинетите, е инициатива, която е заложена в дейностите по проект „Wir lernen gesund zu leben!“, секторна програма „Коменски“.

На училищния форум, в който взеха участие представители на учениците от всички класове, техните класни ръководители и ръководството на ПГЕЕ, най-

ентусиазирани бяха тийнейджърите., които коментираха своите общи планове и направиха извод, че опазването на училищната база ще е по-отговорно, когато самите те вложат труд и усилия. От своя страна директорът на гимназията инж. Петко Кушлев подкрепи добрата инициатива като разясни пред широката училищна аудитория стартирането на мащабна дейност по обновяване на парната инсталация на училището, както и очакваното одобрение на проект за ремонтни дейности по саниране на училищната сграда. Обновеното училище ще даде силен старт на новата приемна кампания за следващата учебна година.