Декларация на Областен съвет на ДПС – Кърджали

Областният съвет на ДПС – Кърджали на свое заседание, проведено на 16.01.2011 г. обсъди недостойните атаки към Председателя на партията от последните дни, насочени и към членовете на новото централно ръководство, окачествени като „хора, които временно експлоатират ДПС за собственото си благополучие и са с доста ограничени организационни и административни способности, които не дават шанс ДПС да продължи възходящия си път нагоре”, и прие следната:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

1. От последната конференция на партията и от първото заседание на новия ЦС досега са проведени десетки заседания на ЦОБ. Всеки член на ЦОБ, който е искал да изрази своя позиция по какъвто и да е въпрос е имал пълната свобода да стори това именно на тези заседания на ЦОБ. Подло, непристойно и подозрително е, когато човек, не обелил нито дума за някакви вътрешнопартийни проблеми изведнъж да напуска ЦОБ и да изтъква поредица неверни обвинения по адрес на Председателя и ръководството. Подобно поведение ни кара да мислим, че само човек, който не действа по своя воля би постъпил по този начин.

2. Ние, членовете на Областния съвет на ДПС – Кърджали, не приемаме обвинението за „бездействие” към Председателя. Защото г-н Доган и новото ръководство, периодично събират актива на партията по места и кметовете на общини от ДПС за анализ на актуалната политическа ситуация в страната.Такива събирания имаше скоро в централата на партията и бяха взети адекватни решения, съобразени с политическата ситуация в страната. В изпълнение на тези решения бяха проведени общи събрания във всичките местни съвети в Област Кърджали.

3. Ние, членовете на Областния съвет на ДПС – Кърджали, сме убедени, че всички тези клевети са безпочвени и имат за цел да дестабилизират партията. Заявяваме категорично,че няма да позволим с подобни действия и атаки да се дестабилизират Областния, общинските и местните структури на партията в Област Кърджали.

4. Областния съвет на ДПС – Кърджали одобрява провежданата политика от Председателя и новото ръководство на партията и твърдо застава зад всички решения, взети от тях.

На Седмата Национална конференция на ДПС кандидатурата на г-н Ахмед Доган за Председател на партията беше предложена от Областния съвет на ДПС – Кърджали. Ние смятаме, че сме направили правилния избор и се гордеем с нашия Председател. На последните Парламентарни избори той беше мажоритарен кандидат за народен представител от Кърджалийски избирателен район и получи рекордно висок брой гласове.Тази подкрепа е доказателство за влиянието му сред избирателите на ДПС, това е и подкрепа за провежданата от г-н Доган политика. Като област, засегната в най-голяма степен от милиционерския стил на управление на настоящото правителство, ще подкрепим изцяло Председателя и новото ръководство в борбата им срещу този стил на управление на държавата. Нашите избиратели имат нужда от силна и единна партия, която и занапред да продължава да решава техните нелеки проблеми. В момент, когато правителството се опитва да отнеме хляба на хиляди тютюнопроизводители е повече от необходимо да обединим усилията си и да дадем твърд отпор на опитите за дестабилизация на партията.

16.01.2011 г. Председател на ОС на ДПС ……………

Гр. Кърджали /Бахри Юмер/