Австрийска организация връчи отличителен знак „Европейски пионер„ на директора на електрониката

От 5 декември до 10 декември 2012 г. представителна делегация от ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” бе на посещение в Австрия по проект „Wir lernen gesund zu leben!“, секторна програма „Коменски“. Срещата премина под мотото «Здраве и природа». 

Работната програма включваше опознаването на австрийската учебна методика, както и работни срещи, отчитащи проведените в партньорските училища дейности, заложени в програмата на проекта. Организирана бе официална среща с представители на политиката, училищните организации и институции. На инж. Петко Кушлев бе връчен отличителен знак «Европейски пионер» за активна дейност от австрийска неправителствена организация Екомедия, обединяваща мрежа от училища и университети от 25 европейски страни. Проведена беше работна среща с Президента на „Екомедия“ Херберт Айле и с Директора на Професионалното училище във Волфсберг, на която беше договорено австрийските партньори да приемат за производствена практика 20 ученици от ПГЕЕ – Кърджали. За втора поредна година австрийците са готови да прекарат част от лятната си ваканция заедно с българските си колеги, като приемат група от 30 кърджалийски учители през август, а 15 австрийски учители проявяват интерес към едноседмично пътуване в България през септември 2013 г. 

В рамките  на работната седмица бяха организирани разнообразни мероприятия: Workshop „Изработване на общо лого”, посещения в училищния център във Волфсберг, както и в професионалната гимназия, разглеждане на катедралата, библиотеката и съкровищницата в Сант Паул, провеждане на зимни спортни занимания и благотворителност по социален проект, запознаване с отличителни природни продукти от региона. 

На първата работна среща – при посещението на училището в Етендорф, се обсъдиха резултатите от проведените във всички партньорски училища конкурси за лого на проекта. Представени бяха предложенията за изработване на общо лого. 

В следващите работни дни бе посетен училищния център във Волфсберг, който обединява 4 вида училища за ученици на възраст между 15 и 19 години. Подробно бе представена от ръководството училищната база и дейността на Професионалното училище във Волфсберг. Изключително полезни се оказаха наблюденията върху проведените практически занятия на ученици и учители. В навечерието на светлите християнски празници домакини и гости се включиха в благотворителна дейност – приготвянето на коледни сладки за деца, болни от рак. 

В последния от работните дни се представиха презентациите, с които всички партньорски училища показаха извършените дейности, заложени в проекта по темата „Здраве и природа”. Обсъдени бяха резултатите от проведения съвместно с родители и учители семинар „Работа без стрес!”, реализирането до момента на инициативата „Зелен клас” и представянето на проекта сред училищната общност и широката общественост. Набелязани бяха и дейностите по темата „Поколенията говорят помежду си”, която следва да бъде водеща през месец март за поредната страна домакин -Латвия.

Арда нюз