Облекчават се ограниченията срещу шапа в област Кърджали

Облекчават се ограничителните мерки срещу разпространението на шап в област Кърджали. Ограниченията се отнасят и за областите Варна, Шумен, Ямбол, Сливен и Хасково Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните, цитирайки заместник- министъра на земеделието и храните Цветан Димитров.

Разрешава се свободното движение на живи животни – говеда, овце, кози и свине за клане, но само в рамките на ограничителната зона. Ограниченията в област Бургас остават, като изключение се прави само за движението на свине от свинекомплекси с въведени мерки за биосигурност, които ще могат да се придвижват извън Бургаска област, но само до Кърджали, Шумен, Ямбол, Сливен, Хасково и Варна.

Фермерите от 6-те области в ограничителната зона ще могат да продават суровината и продукцията си само в тази зона, но преработвателните предприятия от тези райони ще могат да търгуват в цялата страна.

Зам.министър Димитров е повдигнал въпроса за съфинансирането на обезщетенията от Европейската комисия за тази болест съгласно решение на ЕС. Представителите на ЕК са отговорили, че след като животните бъдат умъртвени и се извърши оценка на разходите, която трябва да бъде реалистична, те ще решат каква част ще се компенсира от тях.

Съгласно решението на ЕС компенсацията е 60%, но същата може да се завиши, ако се представят доказателства.