НВМС забрани търговията с месо и мляко в Кърджалийска област

Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) наложи забрана върху движението на животни и храни от животински произход в Кърджалийска област заради опасността от шап. Същата забрана е в сила и за Варна, Бургас, Шумен, Сливен, Ямбол и Хасково, които се считат за рискови.

До този момент при откриване на случай на шап забрана е била въвеждана само в засегнатия регион. В Кърджали до момента заболяването не е открито. Заповедта ще засегне всички 43 млеко- и месопреработвателни предприятия и кланици в областта. Собствениците им вече изчисляват дневните си загуби на по 70-80 000 лева, тъй като едва 2% от продукцията им се пласира в региона.

По неофициални данни забраната ще бъде вдигната в края на седмицата, ако дотогава не бъдат открити нови случаи на шап. Междувременно няма наложена забрана на износа на животни за съседна Турция, както и на транзитния превоз на живи животни през територията на областта.