„Снежна“ снимка на деня

Работниците на „Титан” усърдно чистеха улиците на Кърджали днес. Мекото време улесни работата на тружениците на фирмата за чистота.

Текст и снимка: Мехмед МЕХМЕД