Константин Пенчев се срещна с местни неправителствени организации и представители на бизнеса

От местната „Подкрепа” поискаха съдействие от Константин Пенчев за разрешаването на проблемите с ОЦК-Кърджали

Омбудсманът на Република България Константин Пенчев, общинският посредник на Кърджали Хакиф Емин, градоначалникът инж. Хасан Азис и областният управител Иванка Таушанова се срещнаха с членове на неправителствени организации и представители на местния бизнес. На състоялата се среща в голямата зала на Бизнес-инкубатора бяха обсъдени проблемите на местните институции, на които отговори и обеща съдействие националният Омбудсман.

Преди това един от виновниците за посещението на Константин Пенчев в Кърджали, Хакиф Емин приветства аудиторията и поиска съдействие и помощ от страна на Пенчев за да бъде по-близо до проблемите на гражданите и за отстояването на интересите им пред местни и национални институции. „Работим в тясно взаимоотношения с кмета на града Хасан Азис и областния управител Иванка Таушанова. Досега няма случай, в който жалба на гражданин, да не е срещнала компетентен и своевременен отговор. Надяваме се и в бъдеще нашата съвместна работа да подпомага утвърждаването на авторитета на институциите и правата на гражданите”, заяви Емин. Той каза, от постъпването му на длъжност през последните две години в канцеларията му са постъпили над 800 устни и писмени жалби, които се опитал да реши с положителен отговор.

След Хакиф Емин думата взе кметът на Кърджали инж. Хасан Азис, който благодари на Константин Пенчев за визитата му. „Доволни сме от доброто взаимоотношение между обществения посредник и Община Кърджали. Надявам се, Омбудсманът ни да бъде оценен от всички”, рече Азис. Той подчерта, че общинската администрация в Кърджали е достъпна за всички институции. „Много съм щастлив от трайния интерес на детския младежки парламент в Кърджали за самообучението и самоусъвършенстването, което показват”.

Областният управител Иванка Таушанова също подкрепи думите на кърджалийския кмет и отбеляза за присъствието на децата в обществото.

Константин Пенчев, сподели че една от целите пред него ще бъде съвместната му работа с общинските администрации в страната. „По-важно е да бъда на място сред хората и да мога да им помогна, отколкото да разглеждам жалби, отсече Пенчев.

Лидерът на местната „Подкрепа” Магдалена Ахчиева сподели пред националния Омбудсман за вредите, които причинява Оловно-цинковия комплекс в града. Тя се оплака, че не са били изпълнени заложените инвестициите и условията на труд в завода са били много лоши и подобрени. Ахчиева получи уверението на Пенчев за разрешаване на проблема.

Местен бизнесмен предложи да се уеднакви работното място на администрациите в цялата страна. Кърджалийският омбудсман Хакиф Емин пък предложи да се намери законодателна формула за проблема закупуването на ползваните от жителите земи по кадастър 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността.

Мехмед МЕХМЕД