Възпитаниците на ПГЕЕ”Капитан Петко войвода” се завърнаха от работна среща в Италия

Водещи, Общество

Приключи втората среща между партньорите по проект „Wir lernen gesund zu leben!“, секторна програма „Коменски, в която представителната група от ПГЕЕ”Капитан Петко войвода” бе водена от ръководителя на проекта инж. Петко Кушлев, координатора Ира Михайлова, учителката инж. Татяна Димитрова и учениците Антон Мингов (9”в” кл.), Николай Янев и Веселин Топузлиев (8 кл.).

Целта на работната среща бе да се представят резултатите по извършените дейности в партньорските училища в периода м.ХІ –м. ХІІ, 2011 год. по темите „Здраве чрез спорт” и „Превенции на зависимости”. На семинара всяко училище, участник в проекта, представи своя презентация за проведените креативни акции. Изключителен интерес предизвикаха презентациите на българската делегация, които бяха представени на английски език под формата на диалог между тримата ученици. Акциите, които се представиха по темата „Здраве чрез спорт”, бяха „Без родителско такси”и „Сутрешна гимнастика”. Много интересни и разнообразни бяха вариантите на представяне по втората тема – „Превенции на зависимости”, където показахме своите дейности и почерпихме опит в тълкуване на проблемите не само под формата на презентации, но и като изложба от рисунки и филм.

Втората част от срещата бе посветена на задачата да се възпита у подрастващите знание и отношение към адекватното движение по пътищата. Проведено бе практическо занятие на тема”Аз стигам до моето училище, въпреки различните ситуации по пътищата”, в което всички участници се обучаваха с помощта на контролните органи за движение.

Програмата на домакините бе наситена с много интересни дейности, които представиха общините Рагоня и Сан Даниеле на италианския регион Фриули-Венеция Джулия. Беше проведено практическо занятие на учениците, в което те усвоиха техниките за подреждане на венецианска мозайка.

Срещата приключи със заключителна дискусия, на която беше оценена съвместната работа. Бяха връчени сертификати за участие на всички представители от партньорските училища. Набелязаха се и предстоящите дейности по проекта, свързани със здравословното хранене и движение. Очакванията са учениците от ПГЕЕ постепенно да извървят поне дребните стъпки, които да подобрят собствения им микросвят и качеството на техния живот.

Арда нюз