Съобщение на ВиК – Кърджали

От три месеца район на град Кърджали е подложен на множество проблеми с водоснабдяването, причинени от собственик на тръба за промишлена вода. Завод и няколко бетонови центъра са принудени внезапно за спират производството си заради деянието, извършено от собственика на съоръжението.
„ВиК“ ООД – Кърджали е единствен по Закона оператор на ВиК услуги на територията на Област Кърджали. За осъществяването на своите дейности дружеството сключва Договор с „Напоителни системи“, клон Хасково за тръбопровод, находящ се във вилна зона „Прилепци“, който се явява отклонение на тръбопровод, собственост на частната фирма, причинила безводие, загуба на финансови средства и морални щети над 700 абоната.
За деянието „ВиК“ ООД – Кърджали своевременно са подали сигнали към компетентните органи за предприемане на необходимите мерки.