РИОСВ-Хасково спира дейността на „Кардо партс“ за третиране на отпадъци

При съвместна проверка на РИОСВ-Хасково с ОДМВР – Кърджали е установено, че дружество „Кардо партс“ извършва нерегламентирано третиране на отпадъци – събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС на площадка в гр. Кърджали. Дадено е предписание за преустановяване на дейността и възстановяване на терена в първоначалния му вид. За установено нарушение ще бъде съставен акт.

Арда нюз