Проблема с безводието обсъдиха областният управител и управителят на „ВиК“

Недостигът на вода създава сериозни проблеми на жителите на малките населени места през летния сезон, констатираха областният управител Ресми Мурад и управителят на ВиК инж. Славчо Славков. Засушаването и намаляващият дебит на кладенците налага да се търсят нови водоизточници, да не се прахосва питейна вода за комунално-битови нужди, както и да се ограничат до минимум загубите по мрежата, стана ясно на срещата между двамата. Славков поиска съдействието на областния управител за прехвърляне на всички водоснабдителни системи и съоръжения в региона за стопанисване, поддръжка и експлоатация от общините към ВиК-оператора. Още при встъпването си в длъжност Ресми Мурад заяви, че водоснабдяването на населените места и подобряването на качеството на ВиК-услугите ще бъдат сред приоритетите в работата му.

Арда нюз