БЧК-Ардино отправи благодарности към инж. Изет Шабан за поредното съдействие

Председателят на Общинската организация на Български Червен кръст БЧК) към община Ардино Бахар Реджебов изказва искрената си благодарност към кмета на общината инж. Изет Шабан и към кметовете на населените места за оказаното съдействие при раздаването на пакетите с хигиенни и хранителни продукти по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 г. за нуждите на социално уязвимите хора.

Припомняме, че 1 705 лица и семейства в община Ардино бяха подпомогнати по Програмата. Пунктът за получаването на помощите в град Ардино се намираше в сградата на физкултурния салон на бившето училище ПГ „Хр. Смирненски“. Община Ардино осигури специален транспорт при доставката на хранителните продукти за бенефициентите от населените места.

Гюнер ШЮКРИ