Обезопасени са опасни за птиците елстълбове в района на село Сватбаре

Обезопасени бяха шест електрически стълба след дадено предписание от РИОСВ – Хасково до „Електроразпределение Юг“, КЕЦ Кърджали. Опасните за птиците стълбове се намират в землището на с. Сватбаре, община Кърджали. Това са пет стоманобетонови електрически стълба и един стомано-решетъчен. Всички конструкции за пренос на електроенергия са обезопасени, чрез поставяне на стандартни изолационни материали и с това напълно е предотвратен риска за загиване на птици от токов удар.
Поводът за издаване на предписанието е сигнал от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) относно загинал от токов удар египетски лешояд. Птицата е открита от екип на природозащитното сдружение благодарение на поставен GPS предавател. Загиналият египетски лешояд е излюпен и отгледан в Зоопарк София и освободен през 2021 г. в дивата природа на Източни Родопи. През тази година птицата е достигнала полова зрялост и се е завърнала в района, за да гнезди. Тялото на египетския лешояд е открито в непосредствена близост до електрически стълб със следи от токов удар.
Много едри грабливи и водолюбиви птици стават жертви на необезопасени електрически стълбове на територията на страната ни. В Източни Родопи най-чести жертви са египетския и белоглавия лешояд, както и белия щъркел. Специално египетския лешояд използва електрическите стълбове за почивка по време на миграция и зимуване. Това крие сериозен риск за живота на птиците. Обезопасяването на опасните електрически стълбове е важна мярка за спасяването на вида, както и на други видове птици.
Египетския лешояд е световнозастрашен вид. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие.
Арда нюз