Кметска среща в Ардино

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан проведе традиционната си месечна работна среща с кметове и кметските наместници на населените места. В нея участваха председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметовете Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков. Тук бе и Зюлфие Ибрямова, директор на Дирекция „Социално подпомагане”.

Кметът Изет Шабан заяви, че на територията на общината са започнали изпълнението на големите проекти. „Вчера дадохме старт на проекта за реконструкция и рехабилитация на пътя за кв. „Пеперудите“ в град Ардино, както и пътя за Ленище. Стартираха два проекта свързани със сградите на общинската администрация. Единият е по Програмата за развитие на селските райони за обновяване на сградите на общинската администрация с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, а вторият е свързан с вътрешното освежаване и модернизация. В процес на проектиране е благоустрояването на центровете в Бял извор, кв. „Диамандово“ и Падина“, заяви Изет Шабан.

По време на срещата за пореден път кметът Изет Шабан акцентира и насочи вниманието на присъстващите за проблемите с водоснабдяването на населените места. Той отбеляза, че една част от тях ще бъдат решени в рамките на тази година и ще се продължи през следващата 2025 г.

Обсъдени бяха и актуални теми в изпълнение на програмата за капиталови разходи на общината. Кметът Изет Шабан препоръча на колегите си да наблюдават и контролират стриктно за качеството и изпълнението на ремонтните дейности по кърпежите на пътищата. „До края на месец юли ще закупим специализирана техника за почистване на крайпътни храсти, трева около банкетите и окастряне на растителност, надвиснали клони. Машината ще се ползва целогодишно за да осигурим безопасно движение на МПС“, заяви Изет Шабан.

Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” Зюлфие Ибрямова запозна кметовете със стартиралата процедура за прием на заявления-декларации за отопление, която ще продължи до края на месец октомври.

Гюнер ШЮКРИ