Инж. Изет Шабан даде старт на проект за ремонт на два пътни участъка

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан откри строителна площадка за стартиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на град Ардино и общински път KRZ 2007, преминаващ през землището на село Ленище“.

На откриването на обекта присъстваха зам.-кметът на общината Неджми Мюмюнходжов, началникът на отдел „УТСОбС“ инж. Фердун Рюстем и техническият ръководител на фирмата изпълнител „ПСП Строй“ АД, гр. Кърджали инж. Петя Георгиева Калайджиева.

Инж. Изет Шабан за пореден път подчерта необходимостта за пътната свързаност на населените места на територията на общината. Той уточни, че проектът включва основен ремонт на пътя за квартал „Пеперудите“, както и пътя преминаващ през землището на село Ленище. „Тези проекти са в изпълнение на поетите ангажименти пред населението на община Ардино“, заяви Изет Шабан. Той пожела спорна и безаварийна работа, както и успешно изпълнение на обекта.

Гюнер ШЮКРИ