Ерджан уби опасен вълк в местността „Чубрика“

Председателят на Ловна дружина „Ленище“ към ЛРС „Бели брези“ в Ардино Ерджан Мурад отстреля един от опасните вълци в местността „Чубрика“, които върлували от месеци в района и разкъсвали домашни животни.
„От началото на годината досега вълците нападаха често домашните животни от Чубрика и Ленище, поради което ги преследвахме. Днес (02.07. 2024 г.) хищниците са разкъсали телето на местен жител от Чубрика и реагирахме по най-бързия начин със съдействието на Държавното горско стопанство в Ардино, председателят на ЛРС „Бели брези“ Шахин Байрамов и ловният надзирател Айдън Тефиков. Отидох до мястото, където бе разкъсано животното и се натъкнах на 2 броя вълци. Единият от тях тръгна срещу мен, веднага произнесох изстрел и го раних. Последва втори изстрел по същия хищник, който сви и влезна в близкия гъсталак. Мигновено произнесох изстрел към отдалечаващият се втори вълк, който също изчезна от погледа ми. След като разбрах, че има кървава диря, започнах да преследвам единия от ранените вълци. След около 2 километра намерих безжизненото тяло на единия от хищниците“, сподели Ерджан Мурад. Той изказва искрените си благодарности към директора на ДГС „Ардино“ инж. Ертан Еминов, председателят на ЛРС „Бели брези“ Шахин Байрамов и ловният надзирател Айдън Тефиков.