Съобщение на община Кърджали за свободните места в детските заведения след първо класиране

Ръководството на община Кърджали уведомява родителите на децата, желаещи да ползват услугите на общинските детски заведения на територията на Кърджали – град, че след първо класиране, свободни места все още има в:

1. ДГ” Орфей”, гр. Кърджали – 10 свободни места за деца в яслена група.
2. ДГ” Ян Бибиян”, гр. Кърджали
• 5 свободни места за деца в яслена група
• 2 свободни места за деца във втора възрастова група
• 6 свободни места за деца в трета възрастова група
3. ДГ” Детелина”, гр. Кърджали
• 10 свободни места за деца във втора възрастова група
• 10 свободни места за деца в първа възрастова група
4. ДГ” Дъга”, гр. Кърджали
• 20 свободни места за деца в първа група
• 6 свободни места за деца във втора възрастова група
• 5 свободни места за деца в трета възрастова група
5. ДГ” Здравец”, гр. Кърджали
• 8 свободни места за деца в първа група
• 7 свободни места за деца във втора възрастова група
• 20 свободни места за деца в трета възрастова група
6. Детска ясла №5 – 20 свободни места за деца в яслена група. Заявления за прием се приемат в Общинска администрация