Ученици в Черноочене участваха в проект на БФС


Средно училище „Христо Смирненски” в Черноочене реализира проект „Мобилбокс – футболна и здравословна академия“ на Български футболен съюз и на програмата Хеттрик на УЕФА. Проведе се обучителен семинар за запознаване с възможностите на игровия подход по футбол за младежи и деца със Специални образователени потребности /СОП/. Представени бяха специфични тенденции в развитието на футбола за всички като възможна превенция за съвременните зависимости сред младежите. На участниците бе предоставена възможност да са част от практическо обучение за прилагане на прецизен подход при децата и младежите.
По време на трета фаза от фестивала специалистите, които преминаха теоретичното обучение, в партньорство с връстниците им от клуба по футбол, показаха на практика прилагането на игровия подход. Той предоставя възможности за надграждане на физическото развитие и специфичната подготвеност на участниците в заниманията.

Основната идея на проекта е подпомагане на социалната интеграция и адаптацията на децата и младежи в тази група, чрез създаване на условия и възможности за тяхното включване в спортни занимания по футбол. Целта е подобряване здравословния начин на живот, физическата и психическата им пригодност.
БФС осигури тениски, шапки, топки, конуси, потници, мрежи за топки и лакомства.
Исмет ИСМАИЛ