Никола Чанев: Гласувах не за поредните, а за последните парламентарни избори

Гласувах не за поредните, а за последните парламентарни избори в рамките на следващите 4 г. Гласувах за предвидимост, компетентност и лидерство в управлението, срещу хаоса, безпътицата и перманентните кризи.