377 безработни започнаха работа през април

През месец април 2024г. в област Кърджали на работа са постъпили 377 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 319 лица и по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси” – 58 лица.
94 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 71 са от групата на специалистите и 293 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование са 53 лица, със средно 269 и с основно и по-ниско 212 лица.
През месец април 2024г. в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 209 свободни работни места. На първичен пазар на труда – 207 и по програми – 2 свободни работни места /по Програма „Развитие на човешките ресурси”/.
Равнището на безработица през месец април 2024г. е 10,9% при 5,7% за страната. Равнището на безработица се намалява с 0,05% спрямо месец март 2024г. /10,95%/, а спрямо месец април 2023г. се увеличава с 1,11% /9,79%/.
Към 30.04.2024г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 5173, като спрямо предходния месец е отчетено намаление с 10 лица /м.март 2024г. – 5183/, а в сравнение с месец април 2023г. регистрираните безработни са с 540 повече /4 633/.
С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 6 % и Момчилград -12% а с най-високо – община Ардино – 20%.
Област Кърджали се нарежда на 21-ва позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.