Нарушения в търговски обекти и заведения бяха установери при проверки на съвместни екипи


Служители от секторите „Противодействие на криминалната престъпност“, „Противодействие на икономическа престъпност“, на Териториалното поделение на НАП и дирекция „Инспекция по труда“ са извършили съвместни проверки в търговски обекти и заведения на 18 май. Установени са разлики в касовата наличност в закусвални, за които са съставени констативни протоколи и ще бъдат издадени актове. 7 непълнолетни лица са били в заведения без придружители, за което са съставени актове по Закона за закрила на детето.