7 отбора ще участват в областното състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

На 16.05.2024 г. (четвъртък) от 10 часа до 13 часа в ЦПЛР-ОДК в Кърджали ще се проведе областният етап на ежегодното ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Организатор на състезанието е РДПБЗН-Кърджали в партньорство с РУО, БЧК и ЦПЛР-ОДК. Събитието е включено в Националния календарен план за извънучилищни дейности.
Състезанието е етап от обучението на учащите се за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации. В него ще участват 7 отбора, класирали се на първо място в общинския етап. Журито ще оценява нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици за действия при бедствия и аварии; формираното поведение за взаимопомощ и работа в екип в бедствени ситуации, които са изключително важни за устойчиво поведение в критична ситуация. Целта е да се постигне съществено намаляване на негативните последици при инциденти в училище и извън него. Придобитите знания и изградените навици ще бъдат полезни за оказване на помощ на пострадали при бедствия.
Победителят в състезанието ще представи област Кърджали в националния етап на състезанието на 24-26 юни 2024 г. в гр. Велико Търново.