Клубът по реч и дебати на английски език към ЕГ „Христо Ботев“ печели първо място в страната

 

Мартин Тодоров и Исман Осман – ученици от 11. клас в ЕГ „Христо Ботев“,  участваха в закриването на програмата за ученици лидери към фондация „БЕСТ“, която се проведе от 11 до 12 май  в град София. Основната задача на лидерите на отборите бе да създадат авторски проект, който да окаже положителен ефект върху обществото – „Community Project“. По време на форума нашите възпитаници представиха и защитиха успешно своята разработка на тема „Ръка за ръка в доброто“, която впечатли журито и беше избрана за проект на годината!

За да бъдат осъществени основните цели на проекта, Община Кърджали осигури къщичка на учениците, с която те участваха в Коледния базар на град Кърджали. Събраната сума от базара само за един ден е 1550 лв., а хората, които нямаха възможност да го посетят,  дариха предварително. Техните дарения възлизат на 650 лв. Общата сума от 2200 лева беше използвана за очното лечение в Белгия на 14-годишно момче от Кърджали.

Фирми като „Кяшиф“ ЕООД, „Караман“ Ltd, „Екип Холдинг“ ЕООД, Теклас ЕООД, Контиго 16 спонсорираха финансово  инициативата. Със събраните от спонсорите средства – общо 2500 лв., бяха изготвени 33 пакета с хранителни продукти от първа необходимост за възрастни в затруднено финансово положение, учениците осигуриха нуждите (интерактивни игри, пантофи,  блузи, хранителни продукти и др.) на деца от Дневния център за деца с увреждания „Дъга“ – Момчилград и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Веселчане“.