Проведоха изпита за водни спасители

Проведе се заключителен изпит за кандидатите за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и „Воден спасител на открити площи и море“, организиран от Обл. С на БЧК – Кърджали. Теоретичната част под формата на тестови въпроси и медицинските знания се проведоха в учебната зала на БЧК – Кърджали. В закрития басейн на ЕГ „Христо Ботев“ младежите демонстрираха усвоените по време на обучението практически умения, свързани с покриване на нормативи по плуване, спасителни техники за оказване на първа помощ и използването на спасителни средства.

В присъствието на Димчо Димов – представител на НС на БЧК, Тодор Радев – инструктор по водно спасяване, д-р Борис Досев – лекар и лектор по първа до лекарска помощ и Елита Динкова – специалист ВСС в Обл. С на БЧК – Кърджали, 6 участници успешно издържаха изпита за „Воден спасител на плувни басейни и паркове“ и 1 участник за „Воден спасител на открити водни площи и море“.