Багдасаров и Джисова номинирани за „Златна ябълка“

Всички кърджалийци да гласуват, призовават от „Славейков“

 

Двама кърджалийци са номинирани за престижната награда „Златна ябълка“, която ежегодно връчва Националната мрежа за децата. Предложенията идват от Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава“ с председател на Управителния съвет Росица Средкова.

Директорът на СУ „Петко Рачов Славейков“ Милко Багдасаров е предложен за наградата в категория „Герой на децата“.

„Милко Багдасаров е известен с любовта и грижата си към децата, директор на най-голямото средно училище в Южна България – СУ „П. Р. Славейков“ вече 34 години, мотивираща сила на всеки свой ученик, филантроп, който е активен в различни области на обществения живот. Създател на шампиони в науката, изкуството и спорта. Подкрепя участието на учениците си в Младежка програма Мегафон и помага на всички млади хора техният глас да бъде чут. Мотивира децата да бъдат съпричастни към страдащите и да се борят всички деца да имат достъп до качествени здравни и образователни услуги.

Милко Багдасаров е директор, осигуряващ здравословна, подкрепяща и развиваща образователна среда, осигурявайки ресурси, проекти, дейности и инициативи, насочени към подобряване качеството на живот на децата. Дефинирайки и насочвайки вниманието на широката общественост и управляващите към проблемите, свързани с благосъстоянието на децата, през годините винаги е предлагал решения, адресиращи нуждите на подрастващи и мобилизирайки обществеността. Създава условия за интеграция на деца със СОП и на деца от уязвими групи чрез осигуряване на специалисти и база за работа с тези деца.“ Това са малка част от аргументите, подкрепящи номинацията.

Линкът, на който се гласува за Багдасаров в категорията „Герой на децата“, е https://1june.nmd.bg/nomination/milko-petrov-bagdasarov/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2hTRY2k5VyDMp00pzKlMZP9twU9K0WYROgxtC-KHQYOhVpa3iLUpeAFG4_aem_ARutFISVsH8lpTWadkrRfVciXZD9-sWuHDucnjEHGkwrY_v3F2m6f1cSlLuXhRtkFe7qFJEzqIRtFhadpqKFLPW9.

Да припомним, че през 2022 г. Милко Багдасаров получи наградата „Златна ябълка“ за СУ „П. Р. Славейков“ в категорията „Училище“ за подкрепа на децата и детското и младежкото включване.

Златомира Джисова е номинирана в категория „Благотворител“. Тя е учител по математика от две години в СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кърджали. За този период целенасочено се опитва да разчупи часовете по предмета, който води, като вкарва изключително иновативни, интересни, а понякога и нестандартни похвати в своята преподавателска дейност, така че да представи математиката в една по-разчупена, съвременна и близка до учениците форма, с цел да ги мотивира, материалът да бъде по-разбираем и по-лесно усвоен от децата.

Златомира Джисова се стреми да бъде близо до децата, да говори на техния език, чрез индивидуалните им интереси, емоции и потребности. Сред иновативните формати на урок по математика, проведени от предователя са:

  1. Практически урок – приложението на подобните триъгълници.

Децата имат възможност нагледно да видят и да измерят височини, до които не могат да достигнат с ролетка, чрез правоъгълен триъгълник и прикрепен към него лазер, с който да осветят височината, която искат да измерят. Чрез този метод учениците прилагат пропорционалността на отсечките и коефициента на подобие, които изучават по време на общообразователната си подготовка.

  1. Интердисциплинарен урок по математика и английски – „Бягащия тест“. Учениците получават поредица от задачи по математика и английски, някои от които са разпределени при персонала на училището и децата трябва да достигнат до различните си предизвикателства чрез логически насоки.

С тези аргументи Джисова е достойна за наградата, още повече, че е ръководител на последния випуск деца от „Славейков“ – участници в Младежка програма Мегафон.

Линкът за гласуване е https://1june.nmd.bg/nomination/zlatomira-angelova-dzhisova/.

Гласува се с имейл, в който се влиза допълнително за валидиране на гласа.

Арда нюз